Binnen SamSam werken wij met horizontale groepen, waarbij kinderen worden ingedeeld met hun leeftijdsgenoten. We kennen drie groepen: de babygroep, peutergroep en voor-en naschoolse opvang. Het werken met horizontale groepen is een bewuste keuze. Baby’s ervaren op zo’n groep weinig stress, er is veel ruimte voor observatie en er kan gemakkelijk op de behoefte van de baby worden ingespeeld. Voor peuters houdt een horizontale groep in dat zij spelenderwijs leren van hun leeftijdsgenoten. Het samen spelen en het maken van vriendschappen zijn voor deze groep belangrijke thema’s.

Het aantal kinderen en het aantal leidsters op de groep wordt ingepland volgens de wettelijk vastgestelde normen volgens de wet IKK en de BKR, zoals aangegeven in de tabel hiernaast.

Op de vestiging in Dodewaard, die in september 2020 heropend is, is er in eerste instantie voor gekozen om een gecombineerde baby/peutergroep te starten. In deze groep kunnen wij maximaal 16 kinderen opvangen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Wanneer het kind aantal het toelaat wordt ook in Dodewaard gewerkt met horizontale groepen.