Wanneer u zich wilt inschrijven dan kunt u hiervoor gebruik maken van volgende formulieren:

inschrijfformulier BSO Dodewaard
– inschrijfformulier kinderdagverblijf Dodewaard
– inschrijfformulier BSO Ochten
– inschrijfformulier kinderdagverblijf Ochten

Bij inschrijving wordt eenmalig € 35,- in rekening gebracht. Als inschrijfdatum geldt de datum dat het formulier is binnengekomen, tezamen met het inschrijfgeld.
U ontvangt daarna een digitaal plaatsingsovereenkomst met toekenning van de gewenste dagen. Na ondertekening wordt de plaatsing definitief.
Wanneer er op de betreffende dagen geen plaats is, wordt er bekeken of het mogelijk is het kind (tijdelijk) op andere dagen/dagdelen of vestiging te plaatsen . Als er geen beschikbare dagen zijn, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst.

Vroegtijdige aanmelding voor een plaats maakt de kans groter dat een kind op de gewenste dagen, vestiging en op de door ouders gewenste aanvangsdatum geplaatst kan worden.
Zolang er geen sprake is van een wachtlijst kunnen kinderen direct geplaatst worden. Wanneer er wel een wachtlijst is, stellen wij u ongeveer acht weken voor de plaatsingsdatum in kennis.