Bij SamSam wordt uitsluitend gewerkt met goed opgeleide en gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Voor een functie bij kinderopvangorganisatie SamSam dienen groepsleidsters minimaal een MBO-opleiding gevolgd te hebben gericht op kinderen, zoals de opleiding ‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ of ‘Pedagogisch medewerker kinderopvang’.
Zo zijn onze babyleidsters opgeleid als babyspecialiste en onze peuterleidsters hebben zich gespecialiseerd in voor- en vroegse educatie.

Bij het selecteren van de leidsters wordt vooral gelet op hun warme belangstelling voor kinderen en hun vermogen om een sfeer te scheppen die zo prettig en veilig mogelijk is. Er wordt gestreefd om leidsters zoveel mogelijk op vaste dagen te laten werken op de groep om zoveel mogelijk stabiliteit te bieden en er een hechte band kan ontstaan tussen leidsters en kinderen.

Tenslotte biedt SamSam ook stageplaatsen voor mensen die in opleiding zijn.