De manier van werken op kinderopvangorganisatie SamSam staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan komen onderwerpen aan bod, zoals onze pedagogische visie, de pedagogische basisdoelen en ons werkplan. Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hierin wordt verder ingegaan op de kleine en grote risico’s op de locatie, onze missie en visie en de EHBO regeling.

Wanneer de werkwijze in de dagelijkse praktijk niet in overeenstemming is met ons pedagogisch beleidsplan mogen ouders ons daarop aanspreken. Om de kwaliteit in onze kinderdagverblijven te waarborgen is het goed om steeds te blijven nadenken over wat belangrijk is in de omgang met de kinderen en met elkaar.

Al deze documenten vindt u in het menu formulieren.