De kosten voor de kinderopvang bij kinderopvangorganisatie SamSam zijn afhankelijk van het inkomen (tegemoetkoming Rijksbijdrage), het aantal eigen kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang en het aantal dagen/dagdelen dat ouders afnemen. Ten slotte kunnen specifieke situaties/doelgroepen de hoogte van de kosten (tegemoetkoming Rijksbijdrage) beïnvloeden. In het aanvraagformulier van de belastingdienst kunnen ouders lezen welke bijzondere situaties/doelgroepen er zijn, tevens kunnen ouders voor meer informatie contact opnemen met de administratie van kinderopvangorganisatie SamSam.

Onze netto prijzen voor 2022 zijn:

KDV: vanaf € 8,41 p/u
BSO: vanaf € 8,21 p/u

Daarnaast hebben we verschillende contracten met de verschillende prijzen. Wij informeren u daar graag over.

In de kinderopvang toeslagtabel 2022 van de overheid kunt u lezen hoeveel procent u terug krijgt bij het salaris dat u (en uw partner) verdien(en)t.

Tijdens het tekenen van het contract is er de optie om voor automatische incasso te kiezen. Deze manier van betalen heeft onze voorkeur.
Het bedrag zal rond de 15e van elke maand geïncasseerd worden.
Ouders die hier niet voor kiezen worden verzocht de bijdrage voor de 1e van de maand over te maken.

Bij de kosten voor de opvang zijn inbegrepen:
• luiers
• broodmaaltijden
• fruit
• sap, melk, yoghurt e.d.
• tussendoortjes

Ouders dienen zelf te zorgen voor flesvoeding (voorzien van naam) en eventuele dieetvoeding.
De locatie beschikt over rustige ruimtes voor moeders die borstvoeding willen geven. Afgekolfde borstvoeding kan natuurlijk ook meegegeven worden.